Cloud a servery

Cloud je definovaný ako používanie hosťovaných služieb, ako sú ukladanie údajov, servery, databázy, siete a softvér cez internet.
Cloudový softvér označuje počítačové programy, ktoré využívajú internet na poskytovanie digitálnych nástrojov a ukladanie dokumentov, záznamov, digitálnych aktív a údajov. Cloudové platformy sa vzťahujú na kompletné vývojové a nasadzovacie prostredie. Infraštruktúra založená na cloude sa vzťahuje na vzdialené počítače alebo dátové centrá.
Cloud môže byť verejný aj súkromný. Verejné cloudové služby poskytujú svoje služby cez internet za poplatok. Privátne cloudové služby na druhej strane poskytujú služby len určitému počtu ľudí. Hybridné cloudy sú, ako už názov napovedá, kombináciou verejných aj súkromných služieb. Tento typ cloudu poskytuje väčšiu flexibilitu a pomáha optimalizovať infraštruktúru a bezpečnosť.
Namiesto uchovávania súborov na pevnom disku alebo lokálnom úložnom zariadení, cloudové úložisko umožňuje ich ukladanie do vzdialenej databázy.
Firmy nemusia vlastniť výpočtovú infraštruktúru a môžu si jej vlastníctvo prenajať. Výpočtové zdroje v platforme cloudovej infraštruktúry sú dynamicky rozdelené a prideľované na požiadanie.
Poskytovatelia cloudu ponúkajú rozhrania API, ku ktorým majú používatelia prístup, aby si vyžiadali nové zdroje alebo škálovali existujúce zdroje, kedykoľvek je to potrebné.

Share this post


Prihláste sa na náš newsletter a získavajte novinky a výhodné ponuky do svojej e-mailovej schránky.