Dáta v cloudovom úložisku

Cloudové úložisko je model cloud computingu , v ktorom sú údaje uložené na vzdialených serveroch a prístupné cez internet alebo prostredníctvom vyhradeného pripojenia k súkromnej sieti. Infraštruktúru úložiska udržiava, prevádzkuje a spravuje poskytovateľ cloudového úložiska spoločnosť Websupport. Cloudové úložisko umožňuje prístup k údajom odkiaľkoľvek.
Cloudové úložisko poskytuje koncovým používateľom a aplikáciám virtuálnu architektúru úložiska, ktorá je škálovateľná podľa požiadaviek.
Existujú rôzne formy cloudového úložiska
Verejné cloudové úložisko – na pripojenie sa používa internet. Úložisko spravuje poskytovateľ cloudu a používajú ho iné firmy.
Súkromné ​​cloudové úložisko – Môžete si vytvoriť vlastné úložisko, na ktoré budete mať prístup cez súkromné spojenie. Bude slúžiť len pre vaše potreby.
Hybridné cloudové úložisko –Citlivé informácie sa uchovávajú v súkromnom cloude a využívajú sa služby verejného cloudového úložiska na ukladanie údajov, ktoré nie sú citlivé.
Websupport Cloudové úložisko je postavené na Solid State Drive. Moderné riešenie je spoľahlivé a rýchle. Vaše dáta sú uložené na dostupnom úložisku, ktoré je synchrónne replikované na záložné diskové pole v inom datacentre. Disková kapacita je ľubovoľná, podľa vašich individuálnych potrieb. Prispôsobí sa vašim aktuálnym požiadavkám: kapacitu je možné navyšovať aj znižovať.
Pre firmy je dátové úložisko od Websupport je výhodné, pretože je škálovateľné. Už nie je potrebné kupovať drahý hardware, software a serverový priestor.
Cloudové úložisko je tiež dobrá voľba pre firmy, ktoré využívajú home office. Zamestnanci môžu pristupovať k svojim súborom, údajom a informáciám odkiaľkoľvek. Pracovníci môžu tiež okamžite zdieľať dokumenty medzi sebou. Tímová práca je teda jednoduchšia a rýchlejšia aj pri home office.

Share this post


Prihláste sa na náš newsletter a získavajte novinky a výhodné ponuky do svojej e-mailovej schránky.