Monitoring

Moderné firmy používajú serveri v cloude. Tie musia implementovať monitorovanie serverov, ktoré pomáhajú udržiavať bezpečnosť cloudových serverov pri sledovaní ich výkonu a dostupnosti. Monitorovanie servera môže mať rôzne ciele a sledovať rôzne kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) v závislosti od typu servera, ale primárnym cieľom monitorovania servera je vždy chrániť server pred možným zlyhaním, ktoré by prerušilo dostupnosť služby.
Kľúčom ku konceptu vzdialeného monitorovacieho systému sú prvky metrík, monitorovania a varovania. Metriky sú jednoducho vstupné údaje potrebné na meranie a monitorovanie výkonu, stavu a dostupnosti servera. Keďže metriky sú zhromažďované vami zvolenými monitorovacími nástrojmi, potenciálne zlepšenia možno identifikovať rýchlejšie, čo vedie k kratšiemu času potrebnému na ich vývoj.
Vo všeobecnosti je najdôležitejšou funkciou monitorovania serverov upozorňovanie na diaľku v reálnom čase na potenciálne problémy, ktoré ohrozujú stabilitu IT prostredia.
Monitorovanie servera umožňuje správcom IT podrobne preskúmať problémy, ktoré by mohli ovplyvniť výkon siete. Dokáže sa pozrieť na rôzne premenné a v reálnom čase vám ukáže, ako váš server a pracovné stanice fungujú.
Monitorovanie servera môže byť aj prediktívne a odpovedať na otázky týkajúce sa kapacity disku alebo pamäte alebo využitia CPU. Riešenia monitorovania serverov poskytujú prehľad o hodinách, dňoch a týždňoch vedúcich ku kritickému problému.
Na monitorovanie problémov so softvérom a hardvérom by ste mali používať nástroje na monitorovanie servera. hosting.ermineheraldry.com poskytuje kompexné riešenia pre monitoring, ktorý môžete účelne prispôsobiť potrebám vašej spoločnosti.

Share this post


Prihláste sa na náš newsletter a získavajte novinky a výhodné ponuky do svojej e-mailovej schránky.