Správa serverov

Každá profesionálna firma závisí na kvalitnej serverovej infraštruktúre. Servery slúžia na ukladanie údajov, hosting webových stránok, e-mailov a iných aplikácii. Spravovať server, či už interne alebo v cloude, znamená mať prehľad o hardvéri, softvéri, zabezpečení a zálohovaní.
Cieľom správy serverov je zvýšiť efektivitu a výkon pri súčasnom zaistení bezpečnosti IT operácií. Správa servera je proces správy hardvérových a softvérových komponentov serverov v snahe zabezpečiť, aby servery fungovali podľa spoľahlivo. Správa servera sa zvyčajne začína, keď získate nový server, a končí, keď server vyradíte z prevádzky alebo v niektorých prípadoch dokonca aj po ňom.
Existujú nasledovné typy serverov:
Lokálne servery
Cloudové servery
Hybridné servery
Správa server môže zahŕňať nasledovné
– Údržbu serverového hardware a riešenie technických problémov. Udržiavanie dobrého výkonu hardvéru je základom efektívnej správy servera.
– Aktualizácia software. Existujúci softvér, firmvér a operačné systémy by sa mali pravidelne aktualizovať z hľadiska výkonu aj zabezpečenia, pretože slabý výkon môže stiahnuť ostatné časti systému a potenciálne vytvoriť zraniteľné miesta,
– Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. Bezpečnosť je zabezpečovaná podľa individuálnych potrieb.
Aj vaša firma by mala zabezpečiť všetky požiadavky, ktoré si obchodné potreby vyžadujú. Správa servera vás odbremení od mnohých technických požiadaviek.

Share this post


Prihláste sa na náš newsletter a získavajte novinky a výhodné ponuky do svojej e-mailovej schránky.