SSL Certifikát

SSL je skratka pre Secure Sockets Layer, globálnu štandardnú bezpečnostnú technológiu, ktorá umožňuje šifrovanú komunikáciu medzi webovým prehliadačom a webovým serverom.
SSL je bezpečnostná technológia. Je to protokol pre servery a webové prehliadače, ktorý zabezpečuje, že údaje prenášané medzi nimi sú súkromné. SSL certifikáty sú malé dátové súbory, ktoré kryptograficky vytvárajú šifrované spojenie medzi webovým serverom a prehliadačom. Tento odkaz zaisťuje, že všetky údaje prenášané medzi webovým serverom a prehliadačom zostanú súkromné. Všetky prehliadače majú schopnosť komunikovať so zabezpečenými webovými servermi pomocou protokolu SSL.
SSL certifikát slúži ako poverenie v online svete. Každý certifikát SSL jedinečne identifikuje špecifickú doménu a webový server. Aby bol certifikát dôveryhodný, musí byť na počítači koncového používateľa prítomný koreňový certifikát.
Šifrovanie je matematický proces kódovania a dekódovania informácií. Počet bitov (40-bitový, 56-bitový, 128-bitový, 256-bitový) vám hovorí o veľkosti kľúča.
Certifikáty SSL chránia vaše citlivé informácie, ako sú informácie o kreditných kartách, používateľské mená, heslá atď.

Share this post


Prihláste sa na náš newsletter a získavajte novinky a výhodné ponuky do svojej e-mailovej schránky.