Web stránka

Webová stránka alebo webová lokalita je umiestnením webových stránok, ktoré súvisia a ku ktorým je možné pristupovať návštevou domovskej stránky webovej lokality pomocou prehliadača.
Webová stránka môže byť jednoduchá ako niekoľko statických stránok alebo zložitá ako niekoľko webových aplikácií spustených súčasne. Webové stránky sú tvorené súborom kódových alebo programovacích jazykov. HITML nie je programovací jazyk, ale jazyk popisu stránky: V kóde je definované, ktorý prvok sa má v ktorom bode zobraziť
Na zobrazenie webovej lokality je potrebný prehliadač napr. Internet Explorer, Edge, Safari, Firefox alebo Chrome. Ak chcete, aby bola vaša webová lokalita dostupná každému človeku na svete, musí byť uložená alebo hosťovaná na hostingu. Každá webstránka má svoju adresu, čo je vlastne séria alfanumerických reťazcov oddelených bodkami, ktoré slúžia ako adresa pre pripojenie k počítačovej sieti a identifikujú vlastníka adresy.
Webstránky sú prepojené hypertextovými odkazmi a hypertextom a zdieľajú spoločné rozhranie a dizajn. Webová lokalita môže obsahovať aj niektoré ďalšie dokumenty a súbory, ako sú obrázky, videá a pod. Subdoména je doména, ktorá je súčasťou koreňovej domény.
Webové stránky sú vytvorené na rôzne účely alebo ciele.

Share this post


Prihláste sa na náš newsletter a získavajte novinky a výhodné ponuky do svojej e-mailovej schránky.